AgroGPS s.r.o.

Špecialista na odber pôdnych vzoriek, pedológiu a presné poľnohospodárstvo

Máme dlhoročné skúsenosti s odberom pôdnych vzoriek, vybudovanú komplet technológiu (automatický odoberač; skladovanie, sušenie a spracovanie vzoriek) a veľa spokojných zákazníkov. Vieme poskytnúť rôzne možnosti a tak vám ušiť odber pôdnych vzoriek presne podľa vašich očakávaní.
Okrem toho poskytujeme aj iné služby v oblasti pedológie a presného poľnohospodárstva.

Odber pôdnych vzoriek

Odber pôdnych vzoriek

Odber pôdnych vzoriek pre Agrochemické skúšanie pôd (ASP), ale aj mimo neho. ASP je jedinečný zdroj údajov, tak prečo z neho nevyťažiť maximum!

Viac informácií »

Mapovanie variability pozemkov

Mapovanie variability pozemkov

Mapovanie jedného z hlavných faktorov ovplyvňujúcich variability pozemkov – pôdnej zrnitosti modernou technológiou, ako základ k variabilnému prístupu hospodárenia na pozemkoch - variabilný výsev, podrývanie, hnojenie, vápnenie, ...

Pedológické služby

Pedológické služby

Projekty bilancie skrývky humusového horizontu, projekty rekultivácie poľnohospodárskej pôdy, pedologický prieskum, odborné poradenstvo, ...

Viac informácií »

Plány hnojenia a bilancie živín

Plány hnojenia a bilancie živín

Vypracovanie plánov hnojenia a bilancie živín (a orgnickej hmoty). Rýchlo, odborne, bez starostí!

Viac informácií »

Vápnenie

Vápnenie

Stabilizácia priaznivej pôdnej reakcie je jedným z predpokladov stability pôdy a následne produkčnej funkcie pôdy - úrod poľných plodín, a preto by sa pravidelné vápnenie malo stať jedným zo základných agrotechnických opatrení v každom poľnohospodárskom podniku!

Viac informácií »

GPS meranie pozemkov

GPS meranie pozemkov

Koniec nejasnostiam, koniec problémov! Presné, rýchle a lacné meranie výmer resp. hraníc pozemkov použitím kvalitného GPS prístroja a terénnej štvorkolky.

Poradenstvo a spracovanie údajov

Poradenstvo a spracovanie údajov

Vďaka naším dlhoročným skúsenostiam vykonávame analýzy a spracovanie údajov a tvorbú máp - úrodové mápy, aplikačné mápy pre variabilné hnojenie a vápnenie, ...